Основи біоетики

Бойко о. Ігор – доктор морального богословя,

кандидат філософських наук

АНОТАЦІЯ

Програма курсу спрямована на ознайомлення студентів із питаннями, які є пов’язані з цінністю людського життя і здоров’я. Обговорюються питання стосовно виникнення біоетики: причини, розвиток і завдання; етичні моделі біоетики та етичні моральні принципи; дані ебріології – початок життя людини; відколи людина? ким є ембріон? ким є людина? чому людина є особою? онтологічний, етичний та юридичний статус людського ембріона; суперечні погляди науковців, філософів та богословів на життя людини.

Особливу увагу приділяється актуальним питанням сьогодення: пренатальна діагностика; види пренатального діагностування; етичні вказівки щодо проведення пренатальної діагностики; аборт; співвідношення морального і цивільного закону; особиста та суспільна відповідальність; пост-абортивний синдром; духовне зцілення після аборту; репродуктивні технології; проблема безпліддя; технології проведення штучного запліднення; значення людської прокреації та гідність передання людського життя; моральна оцінка штучної інсемінації та штучного запліднення; сурогатне материнство; експерименти на людських ембріонах; трансплантація органів; які органи пересаджуються сьогодні? взяття органів від живого донора та від мертвої людини – етичні критерії; евтаназія; вчення Католицької Церкви про евтаназію; значення старждання для християн і вживання обезболюючих; надання звичайної чи паліативної допомоги; межові ситуації – люди в комі; самогубство.

Курс структурно складається із 9 тем, розрахований на 24 лекційні години і передбачає ознайомлення студентів з основними філософськими, богословськими, моральними та медичними питаннями сьогоднішнього часу.

 

Біблійний вимір здоров'я
Січкарик о. Іван – доктор біблійного богослов'я

 

АНОТАЦІЯ

Програма курсу "Біблійний вимір здоров'я" спрямована на ознайомлення учасників курсу з біблійним розумінням здоров'я та хвороби, біблійною антропологією Старого та Нового Завітів, а також із баченням смерті у Святому Письмі.

Людське життя після гріхопадіння є тісно пов'язане із медициною. Біблія описує розвиток людської цивілізації у всіх її площинах та вимірах (благодать і гріхопадіння, здоров'я і хвороба, молодість і старість, радість і страждання, життя і перехід до нового існування через смерть і вкінці есхатологічний вимір - царство Боже). У Біблії дуже часто є посилання на самі хвороби, патологічні стани тіла або розуму і духовної хвороби. Хоча Біблія не була написана, в першу чергу, щоб давати поради по догляду за здоров'ям і лікування для різних захворювань, проте відомості, що містяться в ній щодо даної тематики є науково обгрунтованими. Найголовніше, що вона пояснює, як подолати духовні хвороби, які стоять на перешкоді людини, щоб осягнути вічну щасливість.

Курс "Біблійний вимір здоров'я" є складовою сертифікатної програми "На службі життя і здоров'я" таструктурно складається з 18 тем, розрахований на  12 лекційних годин.

 

Етичний кодекс лікаря

Ігор Герич – доктор медичних наук

АНОТАЦІЯ

Програма курсу спрямована на ознайомлення студентів з етичним кодексом лікаря.

Під терміном лікарська етика розумітиметься прагматичний базис, який дозволяє вирішити багато складних питань: етичне мислення та етична практика для того, щоби знайти правильне етичне рішення.В центрі уваги лікарської етики стоїть пацієнт.

           Впродовж курсу слухачі сертифікатної програми будуть ознайомлені: з принциповими універсальними положеннями лікарської етики, з положеннями і структурою національного Етичного кодексу лікаря (ЕКЛ), з особливостями прикладного функціонування ЕКЛ.

Курс структурно складається із 5 тем, розрахований на 12 лекційних годин і включатиме інтерактивні вправи: редагування ЕКЛ, аналіз відеовипадків, аналіз особистого досвіду.

 

Біоетика і початок людського життя

Марія Ярема – докторант біоетики

АНОТАЦІЯ

Даний курс спрямований на ознайомлення студентів із питаннями, які є пов’язані з цінністю людського життя. Обговорюються питання стосовно виникнення біоетики: причини, розвиток і завдання; етичні моделі біоетики та етичні моральні принципи; дані ембріології про початок життя людини.

Докладно розглядатимуться теми:біологічний розвиток дитини: від одноклітинного організму до новонародженого; походження людської душі у філософсько-богословських дебатах;поняття особи та особовість людського буття; основні закиди супроти особовості людського ембріона та відповіді на них; християнське бачення людини; проблематика аборту; документи Церкви про початок людського життя.

Курс структурно складається із 8 тем та розрахований на 20 лекційних годин.

 

СНІД та біоетичні питання

Леся Остап'юк

 

АНОТАЦІЯ

       Програма курсу "СНІД та біоетичні питання" спрямована на ознайомлення студентів з важливими біоетичними питаннями, які стосуються проблематики СНІДу. Обговорюються питання, пов'язані із способами поширення ВІЛ-інфекції, профілактикою захворювання. Курс передбачає ознайомлення учасників програми з діяльністю Львівського обласного центру СНІДу .

        Курс розрахований на 12 лекційних годин.
 

 

Психологія здоровя і хвороби

Панґрацці о. Арнальдо – професор морального богословя

 

АНОТАЦІЯ

Програма курсу «Психологія здоров’я і хвороби» спрямована на ознайомлення студентів із питаннями, які є пов’язані з цінністю людського життя, здоров’я та хвороби. Обговорюються питання стосовно факторів, які впливають на стан здоровя та способів, у який особи сприймають хворобу та чинять їй опір.

Розглядаються питання про необхідність душпастирювання (підтримку та допомогу) сім’ї хворого та професійне психологічне консультування медичного персоналу, який опікується хворим.

Курс структурно складається із 7 тем, розрахований на 16 лекційних годин.

 

Основи християнської віри та моралі

Логін о. Андрій – доктор морального богословя

 

АНОТАЦІЯ

Курс «Основи християнської віри та моралі» покликаний проаналізувати та викласти учасникам програми з біоетики фундаментальні засади морального богослов’я Католицької Церкви. Протягом навчального курсу слухачі матимуть змогу ознайомитись зі змістом ключових понять морального богослов’я «сумління», «свобода», «людська воля», «закон», «гріх» і т.п. та навчаться застосовувати й інтегрувати етичні принципи в професійній діяльності у сфері біоетики.

Весь комплекс моральної проблематики покликаний проаналізувати феномен людини, як індивідуума, особистості, здатної до трансцендентності. Аналізуючи сутність людини та її особливе місце у світі, цей курс подає загальні основи християнської моралі.

Курс "Основи християнської моралі" є складовою сертифікатної програми з біоетики та душпастирства охорони здоров’я "На службі охорони життя".

        Курс включений до комплексу богословських дисциплін сертифікатної програми і складається з 9 тем, розрахований на 24 лекційні години.
 

 

Основні біоетичні документи Церкви

Стефан Дмитришин – ліценціат богослов’я/філософії

АНОТАЦІЯ

       Одним із найбільших досягнень понтифікату Папи Івана Павла ІІ та вчення Католицької Церкви є заклик усіх до відновлення довір’я у людський розум і до відважного шукання і свідчення правди. Наголос було поставлено на основні ключові тези документів Католицької Церкви, які заохочують до правдивої культурної переміни, яка сприятиме у поширенні нового стилю життя, мобілізації до «культури життя».

       Основна мета курсу – розкриття суті Енцикліки Папи Івана Павла ІІ, Євангеліє Життя, яка стосується людського життя, його цінності, його гідності та недоторканості, особливо у двох моментах: народження і смерті, і тому він широко торкається питання аборту та евтаназії, документу Конгрегації у справах віровчення, Гідність особи, яка стосується деяких біоетичних проблем, а також ознайомлення із Енциклікою Папи Павла VI Людське життя, присвяченою питанням належного порядку передавання людського життя.

             Курс розрахований на 24 лекційних години.

 

Біоетика і медичне право

Інна Коломійчук

АНОТАЦІЯ

Курс «Біоетика і медичне право» покликаний проаналізувати та викласти учасникам програми загальні положення медичного права. Протягом навчального курсу слухачі матимуть змогу ознайомитися із правовими основами організації охорони здоровя, основними поняттями медичного права: здоровя, медицина, медична діяльність, медична допомога, пацієнт, лікар, медичний працівник, заклад охорони здоровя.

Весь комплекс правової проблематики покликаний праналізувати стосунки між лікарем та пацієнтом, права та обовязки кожного із них. Аналізуючи правовий статус пацієнтів та медичних працівників, цей курс подає загальні основи правового функціонування системи охорони здоровя.

            Курс «Біоетика і медичне право» складається з 10 тем та 12 лекційних годин.
 

 

Limon Tour World Guide Tranzito DriveZona